Vind een Psycholoog

De psychologen Zoetermeer zijn werkzaam in Generalistische Basis GGZ, hebben allen een zelfstandige praktijk. De contracten zijn per psycholoog vermeld. Per psycholoog is aangegeven of zij een contract hebben voor de behandeling van mensen van 18 jaar en ouder met zorgverzekeraars (contract volwassenen) of met de gemeente voor de behandeling van jeugdigen (contract jeugd).

 

J. Brouwers
Bijdorplaan 405
2713 SZ Zoetermeer

Tel. 06-83287908
Contract jeugd
J. Brouwers
J. Brouwers

A. Ekelhoff
e-consulten
e-consulten
Tel. 06-14908372

Volwassenen

Contract volwssenen

H. J. Egging
Palissanderhout 1
2719 KX Zoetermeer
Tel. 079-3621747
Contract Volwassenen
Contract Volwassenen
Contract Volwassenen


J. Gopie
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

Tel. 06-23515457
Contract volwassenen
Tijdelijk clientenstop
csenen
Contract volwassene

L. Zoet & C. den Boer
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

Tel. 06-49323117 (Lonneke)
06-45679703 (Ciska)
Restitutie volw. & relatietherapie

R. Brouwer
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Tel. 06-10098636
Contract volwassenen
R. Brouwer
R. Brouwer

J. Olivier- Martis
Louis Braillelaan 80,
2719 EK Zoetermeer
Tel. 06-23551438
Contract volwassenen
Tijdelijk clientenstop
J. Olivier- Martis
J. Olivier- Martis

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

 

A. Kranenburg
Bunuelstrook 13
2726 RX Zoetermeer

Tel. 079-3163647
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

R. Nabi
Kaagkade 57-e
2725 AA  Zoetermeer

Tel. 079-3604183
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

T. Natzijl-Haverlikova
Zenobiagang 55
2719 BX Zoetermeer

Tel. 079-3617970
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

 Contract volwassenen

A. Roeten
Platinastraat 35
2718 SZ Zoetermeer

Tel. 06-43624996
Contract volwassenen,
contract met DSW en Menzis, overigen restitutie

A. Wiersma & J.M. Schrijer
Oosterheemplein 231-b
2721 NC Zoetermeer

Tel. 079-3429652
Contract jeugd en
volwassenen tot 21 jaar
A. Wiersma & J.M. Schrijer

M. van Zijl
Willem Dreeslaan 202
2729 NJ Zoetermeer

Tel. 085-4844097
Contract volwassenen
Contract volwassenen
 Contract volwassenen

 

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

A. Roeten
Platinastraat 35
2718 SZ Zoetermeer

Tel. 06-43624996
Contract volwassenen,
contract met DSW en Menzis, overigen restitutie

A. Wiersma & J.M. Schrijer
Oosterheemplein 231-b
2721 NC Zoetermeer

Tel. 079-3429652
Contract jeugd en
volwassenen tot 21 jaar
A. Wiersma & J.M. Schrijer

M. van Zijl
Willem Dreeslaan 202
2729 NJ Zoetermeer

Tel. 085-4844097
Contract volwassenen
Contract volwassenen
 Contract volwassenen

A. Kranenburg
Bunuelstrook 13
2726 RX Zoetermeer

Tel. 079-3163647
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

R. Nabi
Kaagkade 57-e
2725 AA  Zoetermeer

Tel. 079-3604183
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

T. Natzijl-Haverlikova
Zenobiagang 55
2719 BX Zoetermeer

Tel. 079-3617970
Contract volwassenen
Contract volwassenen
Contract volwassenen

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

 

L. Zoet & C. den Boer
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

Tel. 06-49323117 (Lonneke)
06-45679703 (Ciska)
Restitutie volw. & relatietherapie

R. Brouwer
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer

Tel. 06-10098636
Contract volwassenen
Contract volwassenen
R. Brouwer

J. Olivier- Martis
Louis Braillelaan 80,
2719 EK Zoetermeer
Tel. 06-23551438
Contract volwassenen
Tijdelijk clientenstop
J. Olivier- Martis
J. Olivier- Martis

Vind een Psycholoog

Psychologen Zoetermeergezond

J. Brouwers
Bijdorplaan 405
2713 SZ Zoetermeer

Tel. 06-83287908
Contract jeugd
J. Brouwers
J. Brouwers

A. Ekelhoff
e-consulten
e-consulten
Tel. 06-14908372

Volwassenen

Contract volwssenen

H. J. Egging
Palissanderhout 1
2719 KX Zoetermeer
Tel. 079-3621747
Contract Volwassenen
Contract Volwassenen
Contract Volwassenen


J. Gopie
Boerhaavelaan 40
2713 HX Zoetermeer

Tel. 06-23515457
Contract volwassenen
Tijdelijk clientenstopwassenen
Contract volwassene

Adressen Psychologen Zoetermeer

Psychologen Zoetermeer Voor alle vragen, Klachten en Problemen.

Werkwijze Psychologen Zoetermeer

Kwaliteit

Een GZ-psycholoog is een universitair geschoolde en officieel geregistreerde hulpverlener (BIG-registratie). Alle bij de EerstelijnsZorg Zoetermeer aangesloten Zoetermeer GZ-psychologen zijn zelfstandig gevestigd. Om de kwaliteit van de zorg te bewaken maken wij gebruik van intercollegiale toetsing.

Samenwerking

In alle wijken nemen wij deel aan de samenwerkingsverbanden met de huisartsen. Daarmee worden wij als erkende GZ-psychologen “een psycholoog dicht bij huis”. Deze samenwerkingsverbanden bieden de mogelijkheid tot zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van onze cliënten. GZ-psychologen werken overigens niet wijkgebonden. Cliënten kunnen zelf een psycholoog kiezen.

Maatwerk

Wij bieden kortdurende en doelgerichte hulp bij psychische problemen. Deze behandeling is gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van uw psychische klachten.

Kijken naar het complete plaatje

Wij kijken niet alleen naar de stoornis waar u last van heeft. Ook de samenhang daarvan met de verschillende levensterreinen is van belang, zoals uw partnerrelatie en uw werksituatie. In overleg met u kan soms ook uw omgeving actief bij de behandeling worden betrokken.

Volwassenen en jeugd

De meesten van ons behandelen volwassenen. Enkelen van ons zijn vooral werkzaam op het gebied van jongere kinderen en jeugd. De contracten betreffende volwassenenzorg zijn met de zorgverzekeraars afgesloten. De contracten betreffende jeugdzorg zijn  overeengekomen met de gemeente Zoetermeer en omstreken.

5 Tot 12 Sessies

Vijf tot twaalf sessies zijn meestal voldoende om zonder hulp weer verder te kunnen. Eén sessie duurt ongeveer 45 minuten.

Welke klachten en problemen?

✓ Angst- en paniekaanvallen
✓ Somberheid, schuldgevoel, rouw en depressie
✓ Spanningsklachten, overspannenheid en burn out
✓ Vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid
✓ Slaapproblemen
✓ Eetproblemen, ondergewicht en overgewicht
Problemen in uw vriendschappen en relaties

Psychologische zorg bij klachten als deze is niet altijd verzekerd. Dat hangt af van de regels van de zorgverzekering. De huisarts en de psycholoog kunnen u hier meer over vertellen.

De GZ-psycholoog kan u helpen wanneer u klachten of problemen hebt zoals:
✓ Seksuele problemen

✓ Psychische problemen in verband met werk, werkloosheid of studie
✓ Opvoedingsproblemen
✓ Levensfase problematiek
✓ Verwerkingsproblemen na een trauma
✓ Minderwaardigheidsproblemen of sub-assertiviteit
✓ Agressieregulatie

Psychologische zorg bij klachten als deze is niet altijd verzekerd. Dat hangt af van de regels van de zorgverzekering. De huisarts en de psycholoog kunnen u hier meer over vertellen.

Aanmelden via de huisarts

Waar moet ik me aanmelden?

U kunt zich met psychische problemen rechtstreeks melden bij een door u zelf gekozen psycholoog of andere hulpverlener. Echter, als u voor een vergoeding van de zorgverzekeraar of de gemeente voor psychologische zorg in aanmerking wilt komen, dient u zich eerst te melden bij de huisarts. Wanneer u zich aanmeldt bij uw huisarts kan deze u verwijzen naar een GZ-psycholoog.

Verwijsbrief is belangrijk!

Wanneer de huisarts bij u een (vermoeden van een) psychische stoornis constateert, geeft de huisarts u een verwijsbrief mee voor een erkende GZ-psycholoog. U mag zelf een keuze maken. Deze verwijsbrief is belangrijk. Uw zorgver­zekeraar stelt verplicht dat u op het eerste gesprek met de GZ-psycholoog deze verwijsbrief, uw zorgpas en een identiteitsbewijs meebrengt. Zonder verwijsbrief worden de kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed en zijn de kosten dus voor uw eigen reke­ning.

Verzekerde zorg

Wanneer er wel sprake is van een (vermoedelijke) stoornis. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling wanneer de huisarts in de verwijsbrief aangeeft dat er sprake is van een psychische stoornis (zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) of wanneer de huisarts een vermoeden heeft van een psychische stoornis. De GZ-psycholoog zal dan de diagnose stellen. Als er wél sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis volgt behandeling door de GZ-psycholoog. Als er géén sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis verwijst de psycholoog terug naar de huisarts. De kosten van die eerste consulten worden dan toch door de zorgverzekering vergoed.

Onverzekerde zorg

Wanneer er geen sprake is van een stoornis. Het komt regelmatig voor dat mensen met een stoornis, zoals een depressie, problemen krijgen op hun werk of in hun relatie. Maar ook psychisch gezonde mensen hebben wel eens problemen zoals relatiespanningen of werkgerelateerde stress. Als uw huisarts constateert dat u problemen heeft zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, zal de huisarts vaak eerst zelf hulp bieden of een praktijkondersteuner inschakelen. Ook als u geen psychische stoornis heeft kunt u ervoor kiezen voor uw problemen hulp in te roepen van een psycho­loog. In dat geval betaalt u de kosten bij de psycholoog zelf, tenzij deze kosten vergoed worden uit uw eventuele aanvullende verzekering.

Kosten en vergoeding

Overeenkomst

Op de startpagina is vermeld of de betreffende psycholoog een overeenkomst heeft gesloten. We onderscheiden:
– contract volwassenen: er is een overeenkomst met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– contract jeugd (0-17): er is een overeenkomst met de gemeente. De gemeente vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– restitutie volwassenen: er is geen overeenkomst. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen die u ontvangt.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband van GZ-psychologen vormt een waarborg voor zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van de cliënten. De aangesloten Zoetermeerse GZ-psychologen maken gebruik van intercollegiale raadpleging om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Zo nodig, maar uitsluitend met uw toestemming, voeren zij overleg met uw huisarts of andere zorgverleners of instanties.

Vragen en contact

Veelgestelde vragen

Worden alle kosten bij een psycholoog vergoed? Of slechts gedeeltelijk?
Behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar als de declaratie past binnen de regels en afspraken over verzekerde zorg en nadat aan het jaarlijkse eigen risico is voldaan. De psycholoog declareert deze kosten bij uw zorgverzekeraar. Als er sprake is van niet-verzekerde zorg zal de psycholoog dat van tevoren aan u meedelen en het particuliere tarief met u bespreken. De GZ-psycholoog brengt deze kosten dan rechtstreeks bij u in rekening. Het kan dus niet voorkomen dat u achteraf een rekening krijgt voor niet verzekerde zorg omdat de zorgverzekeraar de declaratie niet accepteert.

Hoe hoog is het eigen risico in 2023?
Er geldt een eigen risico in 2023 van € 385,-. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Pas vanaf het moment dat de hoogte van het eigen risico voor medische kosten is bereikt zal de zorgverzekeraar gaan vergoeden.

Is er sprake van een eigen bijdrage per gesprek in 2023?
Er is geen sprake van een eigen bijdrage per gesprek.

Hoeveel sessies heb ik waarschijnlijk nodig?
De psycholoog zal op grond van de diagnose bepalen hoeveel gesprekken nodig zijn en bespreekt dit met u. Dit aantal kan zo nodig worden bijgesteld als dat voor de behandeling noodzakelijk is.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met de door u gekozen psycholoog. Klik hier om naar het overzicht van de psychologen te gaan.