• De psychologen zijn werkzaam in Generalistische Basis GGZ, hebben allen een zelfstandige praktijk . De contracten zijn per psycholoog vermeld. Per psycholoog is aangegeven of zij een contract hebben voor de behandeling van mensen van 18 jaar en ouder met zorgverzekeraars (contract volwassenen) of met de gemeente voor de behandeling van jeugdigen (contract jeugd).
 • e-consulten
  Tel. 06-14908372

  Volwassenen.
 • Boerhaavelaan 40
  2713 HX Zoetermeer
  Tel. 06-23515457

  Contract volwassenen.
 • Bijdorplaan 405
  2713 SZ, Zoetermeer
  Tel. 06 – 83287908

  Kinderen, jongeren tot 18 jaar.
 • Zenobiagang 55
  2719 BX Zoetermeer
  Tel. 079-3617970

  Contract volwassenen.
 • Frits de Zwerverhove 1
  2717 TP Zoetermeer
  Tel. 06-43624996

  Jeugd en volwassenen
 • Oosterheemplein 231-B
  2721 NC Zoetermeer
  Tel. 079-3429652

  Contract jeugd en volwassenen tot 21 jaar.
 • Willem Dreeslaan 202
  2729 NJ Zoetermeer
  Tel. 085-484 40 97

  Contract volwassenen.
 • Palissanderhout 1
  2719 KX Zoetermeer
  Tel. 079-3621747

  Contract volwassenen.
 • Bunuelstrook 13
  2726 RX Zoetermeer
  Tel. 079-3163647

  Contract volwassenen.
 • Boerhaavelaan 40, 2713 HX Zoetermeer
  Tel: 06-45679703 (Ciska) en 06-49323117 (Lonneke)

  Volwassenen
 • Kaagkade 57e
  2725 AA  Zoetermeer
  Tel. 079-3604183

  Contract volwassenen.
slogan-psychologen-sgz

Hoe werkt de psycholoog?

Kwaliteit

Een GZ-psycholoog is een universitair geschoolde en officieel geregistreerde hulpverlener (BIG-registratie) Alle bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer aangesloten Zoetermeer GZ-psychologen zijn zelfstandig gevestigd. Om de kwaliteit van de zorg te bewaken maken wij gebruik van intercollegiale toetsing.

Samenwerking

In alle wijken nemen wij deel aan de samenwerkingsverbanden met de huisartsen. Daarmee worden wij als erkende GZ-psychologen “een psycholoog dicht bij huis”. Deze samenwerkingsverbanden bieden de mogelijkheid tot zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van onze cliënten. GZ-psychologen werken overigens niet wijkgebonden. Cliënten kunnen zelf een psycholoog kiezen.

Welke klachten en problemen?

De GZ-psycholoog kan u helpen wanneer u klachten of problemen hebt zoals:

 • Angst- & paniekaanvallen

 • Somberheid, schuldgevoel, rouw en depressie

 • Spanningsklachten, overspannenheid, burn out

 • Vage lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, maagpijn en benauwdheid

 • Slaapproblemen

 • Eetproblemen, ondergewicht, overgewicht

 • Problemen in uw vriendschappen en relaties


 • Seksuele problemen

 • Psychische problemen in verband met werk, werkloosheid of studie

 • Opvoedingsproblemen

 • Levensfase problematiek

 • Verwerkingsproblemen na een trauma

 • Minderwaardigheidsproblemen of sub-assertiviteit

 • Agressieregulatie

Psychologische zorg bij klachten als deze is niet altijd verzekerd. Dat hangt af van de regels van de zorgverzekering. De huisarts en de psycholoog kunnen u hier meer over vertellen.

Aanmelding via de huisarts

Waar moet ik me aanmelden?

U kunt zich met psychische problemen rechtstreeks melden bij een door u zelf gekozen psycholoog of andere hulpverlener. Echter, als u voor een vergoeding van de zorgverzekeraar of de gemeente voor psychologische zorg in aanmerking wilt komen, dient u zich eerst te melden bij de huisarts. Wanneer u zich aanmeldt bij uw huisarts kan deze u verwijzen naar een GZ-psycholoog.

Verwijsbrief is belangrijk!

Wanneer de huisarts bij u een (vermoeden van een) psychische stoornis constateert, geeft de huisarts u een verwijsbrief mee voor een erkende GZ-psycholoog. U mag zelf een keuze maken. Deze verwijsbrief is belangrijk. Uw zorgver­zekeraar stelt verplicht dat u op het eerste gesprek met de GZ-psycholoog deze verwijsbrief, uw zorgpas en een identiteitsbewijs meebrengt. Zonder verwijsbrief worden de kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed en zijn de kosten dus voor uw eigen reke­ning.

Verzekerde zorg

Wanneer er wel sprake is van een (vermoedelijke) stoornis. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling wanneer de huisarts in de verwijsbrief aangeeft dat er sprake is van een psychische stoornis (zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) of wanneer de huisarts een vermoeden heeft van een psychische stoornis. De GZ-psycholoog zal dan de diagnose stellen. Als er wél sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis volgt behandeling door de GZ-psycholoog. Als er géén sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis verwijst de psycholoog terug naar de huisarts. De kosten van die eerste consulten worden dan toch door de zorgverzekering vergoed.

Onverzekerde zorg

Wanneer er geen sprake is van een stoornis. Het komt regelmatig voor dat mensen met een stoornis, zoals een depressie, problemen krijgen op hun werk of in hun relatie. Maar ook psychisch gezonde mensen hebben wel eens problemen zoals relatiespanningen of werkgerelateerde stress. Als uw huisarts constateert dat u problemen heeft zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, zal de huisarts vaak eerst zelf hulp bieden of een praktijkondersteuner inschakelen. Ook als u geen psychische stoornis heeft kunt u ervoor kiezen voor uw problemen hulp in te roepen van een psycho­loog. In dat geval betaalt u de kosten bij de psycholoog zelf, tenzij deze kosten vergoed worden uit uw eventuele aanvullende verzekering.

Kosten en vergoedingpng_logo-psychologen-zoetermeer

Overeenkomst

Op de startpagina is vermeld of de betreffende psycholoog een overeenkomst heeft gesloten. We onderscheiden:
– contract volwassenen: er is een overeenkomst met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– contract jeugd (0-17): er is een overeenkomst met de gemeente. De gemeente vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– restitutie volwassenen: er is een overeenkomst. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen die u ontvangt.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband van GZ-psychologen vormt een waarborg voor zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van de cliënten. De aangesloten Zoetermeerse GZ-psychologen maken gebruik van intercollegiale raadpleging om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Zo nodig, maar uitsluitend met uw toestemming, voeren zij overleg met uw huisarts of andere zorgverleners of instanties.

Veelgestelde vragen
Behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar als de declaratie past binnen de regels en afspraken over verzekerde zorg en nadat aan het jaarlijkse eigen risico is voldaan. De psycholoog declareert deze kosten bij uw zorgverzekeraar. Als er sprake is van niet-verzekerde zorg zal de psycholoog dat van tevoren aan u meedelen en het particuliere tarief met u bespreken. De GZ-psycholoog brengt deze kosten dan rechtstreeks bij u in rekening. Het kan dus niet voorkomen dat u achteraf een rekening krijgt voor niet verzekerde zorg omdat de zorgverzekeraar de declaratie niet accepteert.
Er geldt een eigen risico in 2022 van 385,- per jaar. Of een hoger bedrag dat kan oplopen tot maximaal 885,- als u gekozen heeft voor vrijwillig eigen risico. Pas vanaf het moment dat de hoogte van het eigen risico voor medische kosten is bereikt zal de zorgverzekeraar gaan vergoeden.
Er is geen sprake van een eigen bijdrage per gesprek.
De psycholoog zal op grond van de diagnose bepalen hoeveel gesprekken nodig zijn en bespreekt dit met u. Dit aantal kan zo nodig worden bijgesteld als dat voor de behandeling noodzakelijk is.
Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de psycholoog die u op het oog hebt.Klik hier

Contact

Voor een vraag aan een van de psychologen, klik hier.
logo-psychologen-zoetermeer