Aanmelden via de huisarts

Waar moet ik me aanmelden?

U kunt zich met psychische problemen rechtstreeks melden bij een door u zelf gekozen psycholoog of andere hulpverlener. Echter, als u voor een vergoeding van de zorgverzekeraar of de gemeente voor psychologische zorg in aanmerking wilt komen, dient u zich eerst te melden bij de huisarts. Wanneer u zich aanmeldt bij uw huisarts kan deze u verwijzen naar een GZ-psycholoog.

Verwijsbrief is belangrijk!

Wanneer de huisarts bij u een (vermoeden van een) psychische stoornis constateert, geeft de huisarts u een verwijsbrief mee voor een erkende GZ-psycholoog. U mag zelf een keuze maken. Deze verwijsbrief is belangrijk. Uw zorgver­zekeraar stelt verplicht dat u op het eerste gesprek met de GZ-psycholoog deze verwijsbrief, uw zorgpas en een identiteitsbewijs meebrengt. Zonder verwijsbrief worden de kosten niet door de zorgverzekeraar vergoed en zijn de kosten dus voor uw eigen reke­ning.

Verzekerde zorg

Wanneer er wel sprake is van een (vermoedelijke) stoornis. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling wanneer de huisarts in de verwijsbrief aangeeft dat er sprake is van een psychische stoornis (zoals bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis) of wanneer de huisarts een vermoeden heeft van een psychische stoornis. De GZ-psycholoog zal dan de diagnose stellen. Als er wél sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis volgt behandeling door de GZ-psycholoog. Als er géén sprake blijkt te zijn van een psychische stoornis verwijst de psycholoog terug naar de huisarts. De kosten van die eerste consulten worden dan toch door de zorgverzekering vergoed.

Onverzekerde zorg

Wanneer er geen sprake is van een stoornis. Het komt regelmatig voor dat mensen met een stoornis, zoals een depressie, problemen krijgen op hun werk of in hun relatie. Maar ook psychisch gezonde mensen hebben wel eens problemen zoals relatiespanningen of werkgerelateerde stress. Als uw huisarts constateert dat u problemen heeft zonder dat er sprake is van een psychische stoornis, zal de huisarts vaak eerst zelf hulp bieden of een praktijkondersteuner inschakelen. Ook als u geen psychische stoornis heeft kunt u ervoor kiezen voor uw problemen hulp in te roepen van een psycho­loog. In dat geval betaalt u de kosten bij de psycholoog zelf, tenzij deze kosten vergoed worden uit uw eventuele aanvullende verzekering.