Kosten en vergoeding

Overeenkomst

Op de startpagina is vermeld of de betreffende psycholoog een overeenkomst heeft gesloten. We onderscheiden:
– contract volwassenen: er is een overeenkomst met zorgverzekeraars. De zorgverzekeraar vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– contract jeugd (0-17): er is een overeenkomst met de gemeente. De gemeente vergoedt alle kosten rechtstreeks aan de psycholoog.
– restitutie volwassenen: er is een overeenkomst. Informeer bij uw zorgverzekeraar over de vergoedingen die u ontvangt.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband van GZ-psychologen vormt een waarborg voor zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van de cliënten. De aangesloten Zoetermeerse GZ-psychologen maken gebruik van intercollegiale raadpleging om de kwaliteit van de zorg te bewaken. Zo nodig, maar uitsluitend met uw toestemming, voeren zij overleg met uw huisarts of andere zorgverleners of instanties.

Veelgestelde vragen

Worden alle kosten bij een psycholoog vergoed? Of slechts gedeeltelijk?
Behandelingen worden geheel vergoed door de zorgverzekeraar als de declaratie past binnen de regels en afspraken over verzekerde zorg en nadat aan het jaarlijkse eigen risico is voldaan. De psycholoog declareert deze kosten bij uw zorgverzekeraar. Als er sprake is van niet-verzekerde zorg zal de psycholoog dat van tevoren aan u meedelen en het particuliere tarief met u bespreken. De GZ-psycholoog brengt deze kosten dan rechtstreeks bij u in rekening. Het kan dus niet voorkomen dat u achteraf een rekening krijgt voor niet verzekerde zorg omdat de zorgverzekeraar de declaratie niet accepteert.

Hoe hoog is het eigen risico in 2022?
Er geldt een eigen risico in 2022 van 385,-. Pas vanaf het moment dat de hoogte van het eigen risico voor medische kosten is bereikt zal de zorgverzekeraar gaan vergoeden.

Is er sprake van een eigen risico per gesprek in 2022?
Er is geen sprake van een eigen bijdrage per gesprek.

Hoeveel sessies heb ik waarschijnlijk nodig?
De psycholoog zal op grond van de diagnose bepalen hoeveel gesprekken nodig zijn en bespreekt dit met u. Dit aantal kan zo nodig worden bijgesteld als dat voor de behandeling noodzakelijk is.

Meer vragen?

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact op met de psycholoog die u op het oog hebt. Klik hier >

Voor een vraag aan de psychologen. Klik hier >