Werkwijze Psychologen

KWALITEIT

Een GZ-psycholoog is een universitair geschoolde en officieel geregistreerde hulpverlener (BIG-registratie) Alle bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer aangesloten Zoetermeer GZ-psychologen zijn zelfstandig gevestigd. Om de kwaliteit van de zorg te bewaken maken wij gebruik van intercollegiale toetsing.

SAMENWERKING

In alle wijken nemen wij deel aan de samenwerkingsverbanden met de huisartsen. Daarmee worden wij als erkende GZ-psychologen “een psycholoog dicht bij huis”. Deze samenwerkingsverbanden bieden de mogelijkheid tot zorgvuldige verwijzing en onderlinge afstemming in het belang van onze cliënten. GZ-psychologen werken overigens niet wijkgebonden. Cliënten kunnen zelf een psycholoog kiezen.

Maatwerk

Wij bieden kortdurende en doelgerichte hulp bij psychische problemen. Deze behandeling is gericht op het opheffen of beter beheersbaar maken van uw psychische klachten.

Kijken Naar Het Complete Plaatje

Wij kijken niet alleen naar de stoornis waar u last van heeft. Ook de samenhang daarvan met de verschillende levensterreinen is van belang, zoals uw partnerrelatie en uw werksituatie. In overleg met u kan soms ook uw omgeving actief bij de behandeling worden betrokken.

Volwassenen en jeugd

De meesten van ons behandelen volwassenen. Enkelen van ons zijn vooral werkzaam op het gebied van jongere kinderen en jeugd. De contracten betreffende volwassenenzorg zijn met de zorgverzekeraars afgesloten. De contracten betreffende jeugdzorg zijn met ingang van 2015 overeengekomen met de gemeente Zoetermeer en omstreken..

5 Tot 12 Sessies

Vijf tot twaalf sessies zijn meestal voldoende om zonder hulp weer verder te kunnen. Eén sessie duurt ongeveer 45 minuten.